BPW INTERNATIONAL NEWS

16.11.2012 - 18.11.2012 - 7ми BPW бизнес форум Danube Net, Виена, Австрия
От 16 до 18 ноември 2012 г. във Виена, Австрия се проведе Седмият форум на BPW Danube Net. BPW Danube Net се провежда за първи през 2005 г. , като основните цели на организацията са да обедини бизнес дами от дунавския регион в усилията им да участват активно в дейности за подобряване на  икономическото състояние на своите страни. Мрежата е изградена, за да бъде платформа за обмяна на идеи, мнения и информация в сферата на бизнеса и културата, да подпомага сплотяването на държавите от Европа, да работи за сближаването им.
Тази мрежа като обединение на бизнес дами подпомага и събира на едно място дискусионни групи за обмяна на бизнес идеи, добри бизнес-практики, както и да приведе в изпълнение идеята за съвместна работа в изпълнение на Дунавската стратегия на Общността (EUSDR).
Дунавската стратегия е разработена от ЕС за създаването на рамка, предоставяща ефективни решения на ключовите предизвикателства. Установени са следните четири приоритета, наречени „стълбове”: свързаност на Дунавския регион; защита на околната среда в рамките на региона; изграждане на благоденствие и укрепване на Дунавския регион.
В качеството си на последователно структурирана рамка, Стратегията очертава нова форма на сътрудничество между партньорите в областта и поставя акцент върху координацията между съществуващите финансови инструменти и политики.
На Седмия форум във Виена, българското женско предприемачество бе представено от инж. Радка Стаменова, член на ИС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), председател на Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП), президент на Business and Professional Women (BPW) – София (BPW Sofia). Разисквани бяха проблемите, произтичащи от Дунавската стратегия, а именно: участие на жените в обединяване на усилията за развитие на икономиката в различните й области, за защита на околната среда и борбата срещу замърсяването вследствие на човешката дейност, за общи усилия за осигуряване на благоденствие и укрепване на Дунавския регион.
България ще бъде домакин на Осмия форум на BPW Danube Net , който ще се проведе на 14 – 16 ноември 2013 г. в София съвместно с Третия форум на женското предприемачество, организиран от БАЖП, BPW Sofia и БТПП. прочети повече тук>>

28.09.2012 - 30.09.2012 - ХІV Европейски конгрес, Соренто, Италия

Конгресът беше под наслов “Empowering Women for Leadership – Womens’ Innovation for a sustainable future. BPW Sofia беше представена от своя президент г-жа Радка Стаменова. прочети повече тук>>