30 март 2012 г.
Кръгла маса „Ден на равно заплащане на жените и мъжете”, Зала 1, Българска търговско-промишлена палата, гр. София
програма >>

BPW Sofia съвместно с Българската асоциация на жените предприемачи и Българската търговско-промишлена палата организираха в сградата на БТПП на 30 март 2012 г.кръгла маса  по повод „Деня на равното заплащане на жените и на мъжете”.
Г-жа Радка Стаменова, президент на BPW Sofia откри срещата и в своята презентация представи ролята на жените в бизнеса в България и по света. Тя предложи на участниците в кръглата маса да обединят усилията си и да предложат на изпълнителната власт конкретни инструменти за постигане на равно заплащане на жените и на мъжете, както и за развитие на българското женско предприемачество.
Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП в приветствието си подчерта, че политиката на БТПП  е в гарантиране на равенството в бизнеса и предприемачеството.
В работата на кръглата маса участва г-жа Виолета Станичич, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, която представи ролята на жените в предприемачеството в контекста на европейските и национални политики за гарантиране равенството на жените в предприемачеството.
Г-жа Таня Кметова, директор на Център за изследвания и политики при жените също сподели предизвикателствата, които стоят пред жените в предприемачеството.
Г-жа Стоила Бонгалова, председател на Български фонд за жените запозна с ролята на неправителствените организации в подкрепа на женското предприемачество.
Г-жа Станимира ХаджимитоваДжендър проект за България, Директор,Български фонд за жените, Председател на настоятелството представи истанбулските индикатори за измерване на политиката за насърчаване на женското предприемачество в дадена страна.

На срещата присъстваха и представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Те поканиха Българската асоциация на жените предприемачи и другите неправителствени организации на среща, на която да се обсъди изграждането на национална платформа на неправителствените организации по женско предприемачество, организиране на семинари, обучения и др., както и разработването на Програма за развитие на женското предприемачество.

На 20 май 2011 г. в Брюксел се проведе Среща на президентите на клубовете от цял свят, асоциирани към BPW International, на която г-жа Стаменова взе участие в качеството й на президент на BPW Sofia, Bulgaria. Тази среща бе подготовка на конгреса на международната федерация, който се проведе през м.юни в Хелзинки.