28.09.2012 - 30.09.2012 - ХІV Европейски конгрес, Соренто, Италия

17-21 юни 2011 г. - Хелзинки, Финландия - ХХVІІ конгрес на BPW International.

 

15.04.2011 г. Учредяване на BPW Sofia.