BPW Sofia, Bulgaria има статут на неправителствена организация с нестопанска дейност.