Федерацията е създадена през 1930 г. в Женева, Швейцария от Dr. Lena Madesin Phillips в качеството й на Президент на  BPW, САЩ. Много бързо изгражда мрежа от жени, упражняващи професията си в над 80 страни на 5 континента. Тя е неправителствена организация със статут на консултант в Организацията на обединените нации от 1947 г. Понастоящем 22 члена на IFBPW я представляват в нея. Официалният сайт на федерацията е http://www.bpw-international.org/.
            Основната цел на Международната Федерация BPW International ,  е да развива професионалния и лидерски потенциал на жените на всички нива, което да им позволи да участват в процеса на вземането на важни решения и да заемат ръководни постове. Реализирането на тази цел е предпоставка за организирането на жените, утвърдили се в бизнеса и професионалната си кариера за:
·        Участие при разработване на високи стандарти на дейности от бизнеса и различните професии;
·        Поемане на отговорност на национално, регионално и местно ниво;
·        Насърчаване към професионално и  академично образование, както и към допълнително квалифициране;
·        Създаване на нови международни  бизнес и професионални контакти;
·        Осигуряване на  равни възможности на труд и възнаграждение;
·        Реализиране на проекти с благотворителен и безвъзмезден характер.

BPW Sofia, Bulgaria има статут на неправителствена организация с нестопанска дейност.

Устав на BPW Sofia