BPW Sofia, Bulgaria има статут на неправителствена организация с нестопанска дейност. За президент на BPW Sofia, Bulgaria беше избрана г-жа Радка Стаменова.

NEWS

15-16 November 2013
VIII Danube net BUSINESS FORUM
THIRD INTERNATIONAL FORUM ON WOMEN ENTREPRENEURSHIP


poster>>

16.11.2012 - 18.11.2012
7ми BPW бизнес форум Danube Net, Виена, Австрия

28.09.2012 - 30.09.2012
ХІV Европейски конгрес, Соренто, Италия

30 March 2012, BPW Sofia in association with the Bulgarian Association of Women Entrepreneurs and the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), organized at the BCCI’s head quarters a round table to commemorate the Equal Pay Day
photos download 1, 2, 3, 4

 

Презентация на членовете на асоциацията >>